Rekonstrukce historické bašty v Niemcze

Říj 25, 2022 | Projekty Niemcza

V 2. polovině roku 2020 byly zahájeny stavební práce související s rekonstrukcí historické budovy – bašty, které byly ukončeny koncem září 2021. Po předání stavby bylo zakoupeno plánované vybavení do bašty a tento objekt se stane oficiálním informačním centrem obce Niemcza. Byla rovněž dokončena oprava historických obranných hradeb obce Niemcza, jejichž části bezprostředně sousedí s historickou budovou bašty. Zároveň bylo upraveno i přilehlé okolí budovy bašty. Zbývá ještě dokončit dětské hřiště.

 

http://www.um.niemcza.pl/unia-europejska/lata-2020-2025/nimptsch-nas-laczy

 

Gmina Niemcza realizuje projekt Nimptsch nas łączy  nr rej.CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001225, w ramach  Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska, w osi priorytetowej 2; w ramach priorytetu inwestycyjnego Wspieranie wzrostu gospodarczego sprzyjającego zatrudnieniu poprzez rozwój potencjału endogenicznego jako elementu strategii terytorialnej dla określonych obszarów, w tym poprzez przekształcenie upadających regionów przemysłowych i zwiększenie dostępu do określonych zasobów naturalnych i kulturowych oraz ich rozwój.

Głównym celem projektu jest ożywienie ruchu turystycznego będącego narzędziem wzrostu  gospodarczego i zatrudnienia na polsko-czeskim przygraniczu. Będzie to osiągnięte poprzez stworzenie polsko-czeskiej trasy tematycznej promującej ciekawe atrakcje turystyczne związane z rodem szlacheckim Nimptsch i kilku sposobów wspólnie realizowanych działań promocyjnych i informacyjnych, które atrakcje te wypromują.

Główny beneficjent: Miasto Letohrad, Vaclavske namesti 10, 561 51 Letohrad

Partner projektu:  Gmina Niemcza, ul. rynek 10, 58-230 Niemcza

Termin osiągnięcia celu projektu: 30.06.2022 rok.

Wartość projektu partnera: 653.266,47 EUR
Wkład Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 555.276,50  EUR

KDE NÁS NAJDETE

Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad

KONTAKTY

+420 465 676 420
e-podatelna@letohrad.eu
Město Letohrad
Nimptsch nás spojuje

NAPIŠTE NÁM

15 + 1 =