O projektu

Cílem projektu je rozšíření nabídky cestovního ruchu a zvýšení turistické atraktivity území Podorlicka na české straně a části území Dolního Slezska na polské straně, a to realizací investičních a neinvestičních aktivit projektu. Dojde ke zpřístupnění a obnově přírodního a kulturního dědictví obou měst propojených společnou historií (rodem Nimptsch) a i dalšího historicky cenného přírodního a kulturního potenciálu, který se rovněž nachází v daném regionu a které oba partnery a atraktivní místa spojuje – rod Nimptsch (trasa „Nimptsch nás spojuje“ z Letohradu do Niemczy s možností návštěvy dalších historicky zajímavých míst – trasa Nimptsch nás spojuje: Letohrad, Jablonné nad Orlicí, Hedeč – Králíky, Międzylesie, Żelazno, Bardo, Niemcza). Investice partnerů spočívají ve stavebních pracích do stávajících nevyužívaných a nefunkčních objektů (budoucí oranžerie v Letohradu a historická bašta – budoucí informační centrum a odhalení historických obranných hradeb v Niemcze) a investicemi do revitalizace zeleně, které tyto objekty obklopují. To přispěje spolu se společnou propagací ke zvýšení návštěvnosti dotčeného regionu. Projekt je nastaven tak, aby turista strávil ve vybraných regionech více než jeden den, poznal širší okolí a využil služeb v daném místě (např. ubytovacích a stravovacích služeb, které v současné době nejsou plně využívány). Zvýší se podíl cestovního ruchu v ekonomice, což podpoří ekonomický rozvoj tohoto příhraničního regionu, který přinese zvýšení zaměstnanosti (projeví se tedy ve vzniku nových pracovních míst) v odvětví cestovního ruchu a na něj navázaných ekonomických činností. Tím se zvýší nabídka práce v této příhraniční oblasti a sníží migrace obyvatel do centrálních oblastí a městských aglomerací.

V rámci realizace projektu budou realizovány tyto aktivity:
vytvoření trasy z Letohradu do Niemczy – „Nimptsch nás spojuje“:
– zhotovení letáku – mapa s trasou
– investiční části projektu:

a) Letohrad (revitalizace zámeckého parku, obnova objektu oranžerie včetně výsadby rostlin a dřevin v duchu její původní historické podoby a funkce, revitalizace zeleně)

b) Niemcza (např. rekonstrukce budovy historické bašty – úprava objektu na turist., kulturní a vystavovatelské centrum a vyhlídkové místo, odhalení historických hradeb, úprava prostranství u bašty pro potřeby turistické obslužnosti – revitalizace prostoru, např. výsadba nových dřevin, travnatých ploch, vybudování pochozích a pojezdových ploch – parkoviště, WC, dětské hřiště ve stylu středověku, instalace mobiliáře, osvětlení a miniatur letohradských zajímavostí.

KDE NÁS NAJDETE

Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad

KONTAKTY

+420 465 676 420
e-podatelna@letohrad.eu
Město Letohrad
Nimptsch nás spojuje

NAPIŠTE NÁM

15 + 8 =