Kontakty

Město Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad

Tel.: 465 676 420
E-mail: e-podatelna@letohrad.eu
ID datové schránky: mnbb4qe
IČO: 00279129
DIČ: CZ00279129

Úřední hodiny:
Pondělí: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 (úřední den)
Úterý: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Středa: 8:00 – 11:00, 12:00 – 17:00 (úřední den)
Čtvrtek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 15:00
Pátek: 8:00 – 11:00, 12:00 – 14:00

https://www.letohrad.eu/

Nimptsch nás spojuje
Evropský fond: ERDF
Operační program: INTERREG V-A Česká republika – Polsko
Příjemce: Město Letohrad
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001225
Předpokládané datum ukončení: 30. 6. 2022
Téma projektu: Mezinárodní a přeshraniční spolupráce

Městský a obecní úřad Niemcza
Rynek 10,
58-230 Niemcza

Tel.: 74 83 76 265, 74 83 76 107
Fax: 74 83 76 280
e-mail: sekretariat@um.niemcza.pl

Pracovní doba:
otevřeno pondělí, středa, čtvrtek: 7:30–15:30
Úterý: 7:30–17:00
Pátek: 7:30–14:00

http://www.um.niemcza.pl/

Přejít nahoru