Revitalizace areálu zámeckého parku

Lis 20, 2020 | Projekty Letohrad

Před deseti lety zpracoval pro město Letohrad architektonický ateliér EXIMA studii pod názvem „EKOAREÁL – PARK Letohrad“, která řešila širší vztahy a budoucí možné kvalitní využití území od zámecké terasy, přes zámecký park, bývalé zahradnictví, školní zahradu, rozšíření hřbitova až po kapli na Kopečku. Tento dokument byl připraven proto, abychom měli podklad pro podání žádosti o dotace na některé z uvedených území z prostředků Evropské unie. V celém plánovacím období 2010 – 2015 však nebyl žádný dotační titul, který bychom mohli využít.

Až pro současné plánovací období svitla naděje, že prostřednictvím Euroregionu Glacenzis, tedy přeshraniční spolupráce s Polskem budou nějaké zdroje na náš záměr. Proto byla v roce 2016 zpracována v součinnosti s polským partnerským městem studie s názvem „Revitalizace areálu zámeckého parku v Letohradě a navazujících ploch veřejné zeleně“. Byl to jediný dostupný zdroj dotačních prostředků, ovšem orientovaný na přeshraniční cestovní ruch, kterému bylo nutné náš záměr přizpůsobit.

Studie byla představena letohradské veřejnosti 6.dubna 2016 v domě kultury. Od té doby jsme podali třikrát žádost o dotaci a to v květnu 2016, v září 2017 a v září 2018. Ve všech případech jsme skončili tzv. pod čarou, mezi projekty, na které již nezbyly finance. Až v roce 2019 s ohledem na změny záměrů žadatelů v pořadí před námi jsme postoupili mezi financovatelné projekty a v dubnu 2019 nám bylo potvrzeno, že budeme moci dotaci využít.

Nechali jsme tedy architektonické ateliéry zpracovat dokumentaci pro provedení stavby, která vycházela z odsouhlasené studie představené občanům 6.4.2016. Po deseti letech úsilí se blížíme k cíli kdy máme realizovatelný projekt i peníze. Přichází čas upřesnění rozpočtů, výběrového řízení na zhotovitele díla a představení již jasného řešení včetně termínů provedení. O dalších krocích budeme spoluobčany informovat v Letohradském zpravodaji, na internetových stránkách města a dalšími cestami.

KDE NÁS NAJDETE

Městský úřad Letohrad
Václavské náměstí 10
561 51 Letohrad

KONTAKTY

+420 465 676 420
e-podatelna@letohrad.eu
Město Letohrad
Nimptsch nás spojuje

NAPIŠTE NÁM

11 + 6 =