Nimptsch łączy nas
Letohrad - Niemcza
połączonych wspólną historią ...

Nimptsch łączy nas
Letohrad - Niemcza
połączonych wspólną historią ...

Poprzedni
Następny

Dlaczego Nimptsch nas łączy?

Karl von Nimptsch (1803-1869) był historycznie pierwszym burmistrzem Kyšperka, dzisiejszego Letohradu, w latach 1850-1861. Von Nimptsch tłumaczy się jako „z Niemczy”, a od 2008 roku Niemcza w Polsce jest miastem partnerskim Letohradu.

Aktualnie

Dokumentacja fotograficzna imprez Stylowo zagospodarowany taras zamkowy z rabatami kolorowych kwiatów, który umożliwia całoroczne wykorzystanie na koncerty, wystawy, targi, a także spacery …

Fotodokumentacja rekonstrukcji zabytkowej oranżerii zamkowej z roślinami subtropikalnymi, uzupełniona ekspozycją elementów krajobrazu australijskiego z ptakami i małym akwarium morskim. Oranżeria jest kolebką …

Historyczne jądro Letohradu (dawniej Kyšperk) z dominującym zamkiem i barokowym kościołem było stopniowo łączone z obiektami krajobrazowymi. Oprócz rozległego tarasu zamkowego i …

W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęto prace budowlane związane z odbudową zabytkowego budynku – bastionu, które zostały zakończone pod koniec września 2021 …

zapytaliśmy zastępcę burmistrza miasta Letohrad, Martina Hatka W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku władze miasta ściśle współpracowały z Narodowym Instytutem Konserwacji Zabytków, przygotowując …

Scroll to Top